Szolgáltatásaink

Riasztó-, tűzjelző-, videó rendszerek telepítése

Cégünk ezen a területen komoly -több mint tizenhat éves- tapasztalattal rendelkezik.

Magas színvonalú, közvetlenül az importőrtől beszerzett eszközök felszerelésével vállaljuk videokamera, tűz-, betörés-, pánik-, határérték jelző rendszerek tervezését, telepítését, karbantartását, szervizelését. Az általunk telepített rendszerek a tesztelések, a szakhatósági vizsgálatok valamint az üzemeltetés során maximálisan megfeleltek a velük szemben támasztott követelményeknek és elvárásoknak.

A kiépített rendszerek távfelügyeletünkre történő csatlakoztatása után szükség esetén 24 órás megfigyelő szolgálatot tudunk biztosítani. A rendszerhez csatlakozni szándékozóknak az M-POL Kft. díj- és kötelezettségmentesen egyedi ajánlatot készít, mely alapján az ügyfelek megalapozottan dönthetnek a csatlakozásról.

A legújabb technológiák naprakész ismerete érdekében kollégáink rendszeresen szakmai továbbképzésen vesznek részt.

Ajánlatkérés

Távfelügyelet

Távfelügyeleti szolgáltatásunkat 1993-ban indítottuk. A szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy a kiépített riasztórendszerrel rendelkező magánlakások, irodák, iskolák, óvodák, stb., biztonságát növelve, a riasztójelzések telefonos, vagy rádiós úton az M-POL Kft. folyamatosan, napi 24 órában működő diszpécserközpontjába eljussanak, ahol az ügyeleti szolgálat a beérkező jelzések típusától függően megteszi a szükséges intézkedést.

Szolgáltatásunkat szerződés keretében végezzük, melynek megkötésekor ügyfeleink igényeit, kényelmét és biztonságát szem előtt tartva alakítjuk ki az adott objektumra vonatkozó intézkedési tervünket.

Amennyiben az intézkedés megkívánja a helyszínre történő kivonulást, abban az esetben szakképzett és tapasztalt kivonuló szolgálatunk körültekintően ellenőrzi az adott területet, dokumentálja az ott tapasztaltakat és értesíti a diszpécsert.

A diszpécseri szolgálat állandóan elérhető, folyamatosan felügyeli a kivonuló szolgálat és a technikusi szolgálat munkáját, valamint kontrollálja a külső munkahelyeinken dolgozók telefonos bejelentkezéseit, kezeli a felmerülő problémákat.

A távfelügyeleti szolgáltatás keretében, ügyfeleink teljes körű kiszolgálásának érdekében plusz szolgáltatásként kulcsőrzést, valamint felvonóból érkező segély jelzés esetén, személymentést is vállalunk.

Szolgáltatásaink színvonalának szinten tartása érdekében kollégáink rendszeres szakmai gyakorlatokon vesznek részt, és természetesen rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges igazolványokkal is.

Cégünk működési területein állandó, jó kapcsolatot tart fenn a helyi hatóságokkal, településvezetéssel és a lakossággal.

Ajánlatkérés

Objektumvédelem

A távfelügyeleti rendszer kiépítése után cégünk tovább bővítette tevékenységi körét, így 1994 óta végzünk objektumvédelmet is.

Az őrzésvédelmi feladatokat felkészült, megbízható, személy- és vagyonőri igazolvánnyal rendelkező személyekkel látjuk el, a legkülönbözőbb munkaterületeken. Igény szerint vállalunk járőrözést, portaszolgálatot –azon belül személy és gépkocsi be- és kiléptetését- , amit szükség szerint fegyveres, illetve kutyás őrrel tudunk biztosítani. Megbízóink igényeinek figyelembevételével munkatársainkat a munkaterülethez illő formaruhával, kitűzővel és a munkájuk végzéséhez szükséges felszereléssel (tonfa, telefon, gázspray) látjuk el.

Szükség esetén az őrök munkájának hatékonyabbá tétele érdekében cégünk vállalja különböző technikai eszközök felszerelését, pl: kamera, infrasorompó, mozgásérzékelős reflektor, őrjárat ellenőrző, stb.

Diszpécser szolgálatunkkal bármely időszakban kapcsolatba tud lépni a biztonsági őr, segítséget tud kérni, és a közelebbi őrzési pontokra szükség esetén erősítésként a járőrszolgálatunk is kiküldhető.

Objektumvédelmi feladatainkat szakszerűen és mindenkor ellenőrizhetően végezzük.

Ajánlatkérés

Személyvédelem

Ügyfeleink cégünkbe vetett bizalma szükségessé tette, hogy személyvédelmi feladatokat is ellássunk. Mivel az élet és testi épség megóvása a legfontosabb, ezért más területen elégedett ügyfeleink szükség esetén
ilyen jellegű igényükkel is a mi szolgáltatásunkat veszik igénybe.

Vállaljuk, hogy képzett női és férfi testőr munkatársaink elkísérik megbízóinkat a megadott célállomásra, melyhez cégünk igény szerint gépjárművet is biztosít.

Ajánlatkérés

Rendezvények biztosítása

Az M-POL vállalja cégek és magánszemélyek rendezvényinek biztosítását. Kollégáink igény szerint civilben, vagy egyenruhában végeznek biztosítást.

A megrendelő igényeinek megfelelűen, magasabb színvonalú biztosításhoz technikai támogatást – kézi rádiók, forgalomterelők, kézi fémkereső detektor – is tudunk nyújtani.

Vállaljuk, hogy képzett női és férfi testőr munkatársaink elkísérik megbízóinkat a megadott célállomásra, melyhez cégünk igény szerint gépjárművet is biztosít.

Ajánlatkérés

Magánnyomozás

Cégünk 1997-től új szolgáltatásként magánnyomozást is végez.

Ezen a területen dolgozó kollégáink több éves rendőri tapasztalattal, rutinnal és természetesen hivatalos engedélyekkel is rendelkeznek. A feladatokat nagy diszkrécióval, körültekintéssel látjuk el.

Munkavégzésünk során felkutatunk eltűnt személyeket, tárgyakat, lefolytatunk cégvizsgálatokat, beszerzünk információkat, célszemély megfigyelést végzünk, valamint környezettanulmányok készítésével segítséget nyújtunk humán erőforrás kiválasztásnál, ellenőrzésénél is.

Ajánlatkérés

Adósságkezelés, mediátori tevékenység

Az M-POL vállalja magánszemélyek, cégek kintlévőségeinek kezelését. Tapasztalataink alapján fontos szempontnak tartjuk a személyre szabott ügyintézést. Ennek megfelelően szakképzett, sokat tapasztalt kollégáink és partnereink a teljes ügymenetet – az adós felkutatásától az adósság begyűjtésig – átvállalják ügyfeleinktől.

Célunk vitás ügyekben a peren kívüli hatékony és gyors megegyezés elérése. Felkutatjuk a körülményeknek megfelelő, legkedvezőbb fizetési, kártérítési lehetőségeket, előkészítjük a tárgyalásokat, segítséget nyújtunk a megbeszéléseken, előkészítjük a szerződéseket.

Az ilyen módon történő megegyezés sok esetben gyorsabb és költségkímélőbb a bírósági eljárásoknál.

Ajánlatkérés

Épülettakarítás

Cégünk vállalja irodák, intézmények, üzemcsarnokok rendszeres napi takarítását, illetve alkalmi nagytakarítását. Takarítási tevékenységünk során különös hangsúlyt fektetünk az állagmegóvó, környezetbarát technológiák alkalmazására. Cégünk által alkalmazott takarítási technológia megfelel az ÁNTSZ előírásainak, valamint az Európa Unió követelmény rendszerének is eleget tesz.

A takarító személyzet kiválasztásánál irányadó szempontok:

  • Erkölcsi feddhetetlenség
  • Szakmai tapasztalat
  • Jó megjelenés

Dolgozóinkat formaruhával és kitűzővel látjuk el. Ennek viselése – amennyiben megbízónk másként nem rendeli – kötelező a munkavégzés során. Munkatársaink rendszeres képzésen vesznek részt, hogy az újonnan kifejlesztett, hatékonyabb takarítószerek, és eszközök használatának ismeretében kifogástalan minőségű munkavégzéssel álljanak ügyfeleink rendelkezésére. A takarítási időszakokat a helyiségek funkcionális feladatainak figyelembe vételével alakítjuk ki úgy, hogy a takarítási munkák ne zavarják az épületben folyó napi tevékenységet.

Ajánlatkérés

Épületüzemeltetés, karbantartás

Irodaházak, társasházak üzemeltetését, karbantartását, gondnoki szolgálat, valamint közös képviselet ellátását is vállaljuk. Mint más tevékenységi körünk ellátásánál, itt is célunk a minőségi követelményeknek megfelelő munkavégzés.

Ajánlatkérés

Projekt előkészítés, statisztikai adatgyűjtés, feldolgozás

Közlekedési fejlesztések, megvalósíthatósági tanulmányaihoz vállalunk forgalom és utasszámlálást, háztartás felvételeket, azok ellenőrzését, pályázók, régiók, települések bemutatkozási anyagának elkészítését.

Ajánlatkérés